La solicitut d’asil, o condició de refugiat a Barcelona

El drama de les persones que demanen solicitud d’asil, o condició de refugiat a Barcelona, en un bon reportatge de TV3

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/sabem-acollir/video/5817485/