Els recursos contra els actes administratius

El fet de no seguir el procediment administratiu, de forma correcta, fa que els actes administratius que s’adoptin, ja siguin de tràmit o de forma resolutòria, puguin ser nuls o anul·lables i en tot cas, es poden recórrer si pensem que no són correctes, ja sigui en el la seva fonamentació o en la seva forma.

https://laciutatambllei.wordpress.com/2018/10/25/els-recursos-contra-els-actes-administratius/

Anuncio publicitario