Diferències entre parelles estables i matrimoni a Catalunya

DIFERÈNCIES ENTRE PARELLES ESTABLES I MATRIMONI A CATALUNYA

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299909/ca/justicia-obre-registre-parelles-estables-catalunya.do